PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

demo-attachment-33-final-4

Bireysel Terapi

Bireylerin karşılaştıkları travmatik olaylar ve bunların yarattığı etkileri keşfetme, anlama ve anlamlandırma çalışmaları ile birlikte, insanın kendi kişisel gelişimi, kendini keşfetmesi için bireysel terapi uzmanlar aracılığıyla desteklenerek sağlanması bireyin yaşam kalitesi için oldukça kıymetlidir. Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak, öfke kontrol bozukluğu gibi sorunlara kalıcı ve en sağlıklı çözümleri elde edebilmek için bireysel terapi en uygun yöntemdir.

Çocuklarla Sanat Terapisi

Çocukların, özellikle öğrenme ve algısal-motor sorunlarına terapötik müdahale metotlarından sanat terapisi iki temel prensibe dayanır. Çocuklarla sanat terapisinin, görsel-imaja dayalı olması insanın öğrenme sürecinde önemli bir katkı sağlar. Ayrıca kendini sözcüklerle ifade edemeyen danışanın duygularına temas edebilmesi sanat terapisi ile mümkün kılınmaktadır. Sanat terapisi bireysel olarak uygulanmasının yanı sıra grup terapilerinde de uygulanmaktadır.

Oyun Terapisi

Büyüme süreçlerinde duygusal, gelişimsel, davranışsal açıdan yaşanacak sorunlar ve desteklenmesi gereken hususların uzmanlarımızca tespit edilmesi ve bu bağlamda oyun temelli terapi desteğiyle çocuklarınızın ileride yaşayabileceği muhtemel birçok soruna müdahale etmek mümkündür. Sorunlar kronikleşmeden kliniğimiz uzman psikologlarının çocuğunuzla oyun temelli terapi yöntemleriyle uyumlu ve daha mutlu bir çocukluk geçirmesini sağlayacak ve sağlıklı ruh hali ile yetişkin hayatını kaliteli kılacaktır.

Ergen Terapisi

Çocuklarımızın ergenlik döneminde kendilerini daha iyi tanımaları, keşfetmeleri ve karşılaşacakları sorunlarla mücadele etmelerini kolay kılacak, anne-baba ile iletişimi güçlü ve daha uyumlu bir şekilde ergenlik dönemini atlatmalarını sağlayacak ergenlik terapisi bireysel sürdürüldüğü gibi gerek görülen noktalarda ebeveynleri de dahil ederek ilerlemektedir.

Çift (Aile) Terapisi

Çiftler aralarındaki ilişkiyi daha sağlıklı bir temelde sürdürmek, daha doyum verici, iletişimi kuvvetli ne istediğini ve nasıl yaklaşmasını bilen; duygusal, sosyal, cinsel, ekonomik durumlar gibi birçok sistemin çiftler arasında sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak çift terapisi kliniğimiz uzman psikologları tarafından derin analizlerle, gelişmiş teknik ve metotlarla ideal bir ilişkiyi hedefleyen danışanlarımız için hizmetinizde.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB), çocukluk çağında normal olarak addedilebilecek yaramazlıklarla karıştırılması çok olası yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. Sürekli olarak yaşanan dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve kendini kontrol etmekte yaşanan güçlükler en belirgin belirtileridir. Mutlaka uzmana danışılmalı ve belirleyeceği süreçte destek alınması gerekmektedir. Günlük yaşantısını ve sosyal hayatını büyük derecede etkileyecek bu sorunla, kliniğimizdeki uzman psikologlarımızdan alacağınız destekle kolayca başa çıkabilirsiniz.

Sınav Kaygısı

Çoğu zaman çocuğun büyüterek soruna dönüşmesine sebep olan kaygıların başında sınav kaygısı gelmektedir. Öncelikle sınavlara yüklenen anlamların gereksiz büyütülmesi, başarısızlık kavramının tanımlanmasında yapılan hatalar bu kaygının öncesinde soruna sonrasında ise müdahale edilmediği zaman travmaya dönüşmesi sürekli karşılaşılan psikolojik bozukluklardandır. Temele inerek kavramları anlamlandırma ve sonrasında ebeveynlerin desteğiyle yürütülecek terapi sürece bu olumsuzluğu kolaylıkla ortadan kaldıracaktır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Bireyin iş hayatını, sosyal hayatını ve özel hayatını derinden etkileyecek, işlevselliğini bozacak düzeyde zaman alan, tekrar eden düşüncelerin ve örüntülerin ortaya çıkmasıyla davranışları etkileyecek sonuçlar doğuran psikolojik bir rahatsızlık olan Obsesif Kompulsif Bozukluk; uzmanlar tarafından desteklenerek çözüme ulaştırılması gereken, genelde durumun farkında olmasına rağmen danışanın döngüyü başlatan düşünce ve davranışlara müdahale etmesinde mutlak bir desteğe ihtiyaç duyduğu bir rahatsızlıktır.

Depresif Rahatsızlıklar

Birçok türü, etkisel olarak derinliği olan depresyonun yol açtığı ve hayatımızı kökten etkileyen, çoğu zaman farkında olmadığımız depresif rahatsızlıklar; önce durumun tespiti ve teşhis ile başlayan uzman desteğiyle sürdürülecek terapi sonunda rahatlıkla ortadan kaldırılabilmekte ve yönetilebilmektedir. Majör depresyon, Distimik Bozukluk, Melankoli, Atipik, Katatonik, Mevsimsel, Travma Sonrası, Postpartum (Doğum Sonrası) ve Psikotik gibi birçok farklı türü bulunması ve bu türlerinden hangisi danışan üzerinde etkili olduğunun saptanması sonuç için büyük önem taşır.

Hipokondriyazis

Bireyin büyük bir hastalığa yakalanma korkusu, sürekli bunun kaygısını yaşaması ve bu psikolojik bozuklukla sürekli biyolojik sağlığını değerlendirmesi gibi olumsuzluklara yol açan hipokondriyazis, somut bir şekilde olmayan rahatsızlık kaygılarla gerçeğe dönüşebilecek biyolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bu hastalık kaygısı yoğunlaştıkça depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar vb. birçok başka psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilmektedir.

Mutlu Danışanlar

İşimize duyduğumuz aşkla en büyük referans kaynağımız mutlu danışanlarımız için hep daha iyisi için çalışıyoruz.